Juni:     

Alt opptatt

Juli:      

Alt opptatt

August: 

Alt opptatt

Fiske begynner kl 18 på ankomstdagen og avsluttes kl. 15 på avreisedagen

Moe Gård, Moevegen 102, 7327 Svorkmo