Juni:    15-19 juni (4 døgn)   


Juli:     17-28 (11 døgn)   


August: UtleidFiske begynner kl. 18 på ankomstdagen og avsluttes kl. 15 på avreisedagen

IMG_1084.JPG