Juni:    Ingen   

Juli:     14-18 og 26-30   

August: 15-20 og 21-27

Fiske begynner kl 18 på ankomstdagen og avsluttes kl. 15 på avreisedagen

Moe Gård, Moevegen 102, 7327 Svorkmo