VED ANKOMST

Når du kommer til Moeshølen, vennligst kontakt Alf Ivar Kvernvik på mobil 950 57 049 eller

Trude Strand Kvernvik på mobil 971 25 756 for praktiske opplysninger, som f.eks kode til lås.

Går dere tom for gass til grillen, bytt gassflaske på Best Vormstad.

NÅR DU DRAR

Generelt gjelder at leietager vasker etter seg og samler søppel i sekker for avhenting av oss, tomgods for seg. Gassgrill settes under tak og bålplass tømmes for skrot. Se ellers egen liste over gjøremål som ligger i hytta.

 

​Innmelding av fangst gjøres fortløpende av fiskeren til en egen app for dette.

 

 

For ytterligere informasjon om Orkla og regler for fiske finner du her: 

Moe Gård, Moevegen 102, 7327 Svorkmo